Објекат „Звездица“ налази се у Улици Виноградска бр.10 (тел.021-798-299).

У вртићу се налази 5 васпитних група са 114 уписане деце и 5 радних соба. Вртић има 5 васпитних соба у чијем саставу се налазе санитарни чворови,васпитачка соба, простран улазни хол и вешерај.Објекат не поседује фискултурну салу,као ни простор за трпезарију. Вртић има и двориште опремљено реквизитима за игру.

У вртићу је уз помоћ донација „Екстра аута“ Врбас, и „Карнекс“ Врбас замењена стара столарија ПВЦ столаријом 2013./2014. год. Уграђен је безбедносни систем за децу. ЈП„Дирекција за изградњу“ је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетки пасош . ЈП„Дирекција за изградњу“ је извршила стручне послове прибављања документације у сврху изградње еколошког енергетски ефикасног објекта. У плану је аплицирање са овим пројектом на конкурсе Министарства просвете, Покрајинског секретаријата за образовање.

У наредном периоду планирана је адаптација и опремање вешераја и реконструкција крова. Урађена је фасада, а за наредну годину планирано је исцртавање исте у сарадњи родитеља и васпитача.

Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа.У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића је од 5,30-16,30 часова за децу целодневног боравка.