Објекат „Пчелица“ налази се у Улици Славка Родића бр.14 (тел.021-720-479).

У вртићу се налазе 4 васпитне групе са 82 уписана детета (3целодневног и 1 полудневног боравка).У састав објекта улазе 3 радне собе,два хола,васпитачка соба,чајна и кухиња и санитарни чвор. У вртић долазе деца из насеља Косанчић, као и деца из суседног села Деспотова.
Вртић је смештен у старој згради чије је реновирање помогла месна заједница која се налази у непосредној близини вртића. Вртићима ограђен дворишни простор који се наменски користи. Школске 2014./2015.г. године отварила се васпитна групајасленог узраста.Адаптиран је простор за васпитну групу јасленог узраста од средстава оснивача и сопствених средстава.Уграђен је безбедносни систем за децу, инвестиција Фонда за капиталне инвестиције. Планирана адаптација уличне и дворишне фасаде и замена столарије, урађена је током школске2015./2016. године од средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.

Објекту недостаје фискултурна сала и трпезарија.

Техничка опремљеност вртића је задовољавајућа захваљујући донацијама родитеља и спонзора.

Радно време вртића је од 5,30-16,30 часова за целодневни боравак.