Објекат „Грлица“ налази се уУлици И.Л.Рибара бр.49,(тел.021-727-400).

У вртићу се налази 7 васпитних група(5 целодневне и 2 полудневне) са 119 уписане деце.У састав објекта улази 5 радних соба,васпитачка соба са библиотеком,пространи хол који се користи и за телесне активности,чајна кухиња и санитарни чвор. Вртић је окружен пространим двориштем које је неопходно опремити и уредити.

Предшколско васпитање у Куцури има дугу традицију(100 година рада у истом објекту). Рад се одвија у 7 васпитно образовних група. Ове школске године формирана је двојезична васпитна група мешовитог узраста(4-6) на српском и русинском језику. Васпитно образовни рад се одвија на српском и русинском језику. Уграђен је безбедносни систем за децу, који је инвестирао Фонд за капиталне инвестиције. ЈП„Дирекција за изградњу“ је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетки пасош .

Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа.У сарадњи са месном заједницом, родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића је од 5,30-16,30 часова за целодневни боравак и од 13,30-18,30 часова за полудневни боравак.

На основу члана 30. Закона о предшколском васпитању и образовању (Службени гласник Р.С.бр. 18/2010) формиране су васпитне групе.