Објекат „Дуга“ налази се у Улици 29.новембра бр.7 (тел.021-20-22-577).

У вртићу се налази 5 васпитних група(4 целодневног и 1 полудневног боравка) са 101 уписане деце и 4 радне собе.У вртићу бораве и деца из суседног места Деспотова.Вртић је адаптиран, а постојећи простор проширен, дограђен је хол, санитарни чвор и соба за васпитаче.
Постојећа сала за физичко је преуређена у две нове просторије за рад са децом. Већ годинама Месна заједница и приватни донатори помажу у опремању вртића и уређењу дворишног простора за децу. Тако је уз помоћ донација настала „Еко-башта“.Планира се уградња безбедносног система за децу и адаптација спортских терена. ЈП„Дирекција за изградњу“ је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетки пасош.

Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа.У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића је од 5,30-16,30 часова а полудневни боравак ради од 13,30-18,30 часова.