Објекат „Цврчак“ налази се у Улици М.Тита бр.120 (тел.021-723-000), грађен је наменски.

У вртићу се налазе 4 васпитне групе са 74 уписана детета.У саставу објекта налазе се 4 радне собе (3 целодневног и 1 полудневног боравка),пространа пријемна сала која се користи за телесне активности,васпитачка соба и санитарни чвор.У саставу вртића недостаје трпезаријски простор. Вртић је неопходно опремити дворишним, спортским реквизитима као и видео надзором. Урађена је гасификација објекта. ЈП„Дирекција за изградњу“је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетки пасош.

Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа.У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића је од 5,30- 16,30 часова. Радно време полудневног боравка је од 08.00-12.00 часова.