Објекат „Цицибан“ налази се уУлици Ивана Милутиновића бр.67 (тел.021-726-255).

У вртићу се налази 6 васпитних група са 118 уписане деце (5целодневног и 1 полудневног боравка) и 5 радних соба.Вртић је адаптиран и дограђен захваљујући донацији Удружења Војвођана из Мелбурна, „Енмона“ из Новог Сада и Општинске управеВрбас 2014./2015.г.

Уграђен је безбедносни систем за децу, који је инвестирао Фонд за капиталне инвестиције. ЈП„Дирекција за изградњу“ је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетки пасош.

Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа.У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића за целодневни боравак је од 5,30-16,30 часова а Полудневни боравак ради од 08.00-12.00 часова.