Објекат „Вила“налази се у улици Иве Лоле Рибара бр.9(тел.021-707-087).

Вртић има 3 васпитне групеса 46 уписане деце и 3 радне собе у којима су смештене 3 јаслене групе целодневног боравка,васпитачка соба са библиотеком,чајна кухиња са оставом и санитарни чвор. Простор је прилагођен деци јасленог узраста као и купатила и санитарни чвор.Објекат нема трпезаријски простор као ни фискултурну салу.

Вртић има ограђен дворишни простор који није наменски опремљен за децу овог узраста. Опрема која је потребна за двориште: пењалице, клацкалице, клупице, дворишне кућице и вртешке за јаслени узраст. Рађено је на уређењу физичке средине унутар вртића као и на исцртавању фасаде вртића
Уграђен је безбедносни систем за децу, који је инвестирао Фонд за капиталне инвестиције.
Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа.У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића je од 5,30-16,30 часова.