Драги родитељи/старатељи

У години пред полазак у основну школу, за ваше дете је важно да се укључи у обавезни припремни предшколски програм /ППП/ и да га редовно похађа.

Припремно предшколски програм је јако важан за децу која нису ишла у вртић. Боравак у групама вршњака и редовно похађање програма децу припрема за лакши и успешнији почетак основношколског образовања. ППП има функцију да подржи развој деце и допринесе њиховом лакшем укључивању у основно образовање, унапреди њихово знање језика којим ће се свакодневно служити у школи, развити дечију знатижељу и жељу за учењем, подстиче њихову самосталност и дружељубивост.Деца која су на време кренула у ППП и похађала га редовно, боље су припремљена за први разред основне школе и заједно са својим вршњацима успешно савладају школско градиво. Општи успех деце која су уписали први разред након похађања ППП много је бољи од општег успеха деце која нису похађала ППП.

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

1Са колико година дете похађа припремни предшколски програм?
Дете које ће у септембру 2018. године имати између 5,5 и 6,5 година, тј. које је рођено између 1. марта 2012. и 28. фебруара 2013. године, треба да похађа ППП у току школске 2018-2019. године. Ако сте ову брошуру добили након 1. септембра, пошто је већ започела реализација ППП, а ваше дете је у одговарајућем узрасту за похађање ППП /рођено у периоду од 1. марта 2012. до 28. фебруара 2013. године/, немојте одустајати од тога да ваше дете крене у ППП са својим вршњацима и проведе што је могуће више времена.
2Да ли је припремни предшколски програм обавезан?
Да, ППП је део обавезног образовања. Право детета и обавеза родитеља јесте да дете упише и обезбеди да дете редовно похађа ППП. Обавеза предшколске установе је да СВАКО стасало дете упише ради похађања ППП.
3Ко организује припремни предшколски програм?
Припремно предшколски програм се организује у оквиру предшколске установе "Бошко Буха". Васпитно-образовни рад у оквиру ППП, тј. рад са вашом децом остварује васпитач.
4Када почиње упис у припремни предшколски програм?
Ако до сада то нисте урадили, одмах дођите у Предшколску установу "Бошко Буха" и упишите своје дете у ППП.
5Колико траје припремни предшколски програм?
ППП траје четири сата дневно, девет месеци.
6У који дечји вртић?
Ротитељ има право да сам изабере дечји вртић где ће уписати своје дете ради похађања ППП на полудневни боравак. јПУ "Бошко Буха" дужна је да, у складу са својим могућностима, упишу свако дете ради похађања ППП. без обзира на пребивалиште родитеља.
7Која документација је неопходна за упис у ППП?
- извод из матичне књиге рођених, - доказ о извршеном лекарском прегледу /издаје надлежни дом здравља/, - пријава за упис у вртић.
8Да ли је припремни предшколски програм бесплатан?
Члан 9. "Од обавезе обезбеђивања средстава за остваривање делатности Предшколске установе "Бо'шко Буха" у Врбасу чији је оснивач Општина Врбас /у даљем тексту: Предшколска установа / у висини од 20% од економске цене по детету, изузимају се: родитељ, старатељ, односно хранитељ / у даљем тесту / родитељ/." 1. Дете без родитељског старања за које није остварено право на дечји додатак у складу са законом, 2. Дете са сметањама у развоју за које није остварено право на дечји додатак у складу са законом, 3. Детета из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ по прописима о социјалној заштити, 4. Детета из породице самохраних родитеља, 5. Треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце у случају да сва деца користе услуге ПУ, 6. Дете из породице бораца и војних инвалида 7. Четврто и свако наредно дете из вишечлане породице.
9Да ли припремни предшколски програм могу похађати деца страни држављани и лица без држављанства?
Да, деца страни држављани и лица без држављанства остварују право на похађање ППП под истим условима као и деца држављани Србије.

Документи за преузимање

еВртић - Упутство