Радник на одржавању електроинсталације

Дарко Јапунџа

Руковалац котларским постројењем

Александар Проданов