Објекат „Сунцокрет“ налази се у Улици Бошко Буха бр.1 (тел.021-790-101), грађен је наменски.

У вртићу се налази 7 васпитних група(6 целодневног и 1 полудневног боравка) са 123 уписане деце и 6 радних соба у чијем саставу су трпезарија и санитарни чвор. Вртић има простран хол са много зеленила.У саставу вртића налази се фискултурна сала. У сарадњи са месном заједницом извршена је замена столарије у целом вртићу2013.г. Уграђен је безбедносни систем који је инвестирао Фонд за капиталне инвестиције. ЈП„Дирекција за изградњу“ је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетски пасош.

У вртићу од школске 2015./2016.године је формирана васпитна група мешовитог узраста(3-6 год.) на мађарском језику у целодневном боравку.

У наредном периоду планирана је реконструкција крова.Израда пројекта ће бити урађена у сарадњи са оснивачем.У плану је аплицирање са овим пројектом на конкурсима у сарадњи са канцеларијом за локални економски развој (КЛЕР). Планира се опремање фискултурне сале спортским реквизитима:лоптама,вијачама,обручевима,чуњевима и струњачама.
Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа.

У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића је од 5,30-16,30 часова за децу целодневног боравка и од 08.00-12.00 часова за децу полудневног боравка.