Објекат „Шећерко “ налази се у Улици Колонија Шећеране бр.7.

У вртићу се налази 1 васпитна групаи 1 радна соба са помоћном просторијом која је реновирана 2015./2016. школске године уз помоћ фабрике шећера „Суноко“. У овом објекту укинута је једна васпитна група полудневног боравака,а отворена је једна васпитна група целодневног боравка,узраста од 2 до 6,5 година.

Вртић је ограђен и има уређен дворишни простор. У вртићу борави мањи број деце(12).

са којима се остварује припремни предшколски програм. Вртић је адаптиран уз помоћ донација фабрике шећера „Суноко“ и „Врбас гас“ 2013.г. ЈП„Дирекција за изградњу“ је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетки пасош. Вртић је адаптиран за потребе целодневног боравка.

Планира се уградња безбедносног система за безбедност деце.

Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа.У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића је од 5,30 -16,30 часова.