Општи приказ дневних активности предвиђен за целодневни тип боравка деце у вртићу:

- пријем деце,

- припрема за доручак и доручак,

- васпитно-образовни рад; игра и активности деце у просторима вртића /радна соба, фискултурна сала, трпезарија, отворене површине, терасе/ и ван вртића,

- припрема за ужину и ужина,

- игролике активности деце,

- припрема за одмор и одмор,

- припрема за ручак и ручак,

- игра и активности деце у радној соби или на отвореном простору до одласка кући.

Општи приказ дневних активности предвиђен за полудневни тип боравка деце у вртићу,

- пријем деце,

- васпитно-образовни рад,

- припрема за ужину и ужину,

- васпитно-образовни рад и боравак на ваздуху,- испраћај деце.