Објекат „Полетарац“ налази се у улици Петра Шегуљева бр.9 (тел.021-790-091),грађен је наменски.

Вртић има 9 васпитних група(8целодневног и 1 полудневног боравка) са 188 уписане деце.
На првом спрату налазе се 4 радне собе,пространа сала која се користи за пријем деце као и за телесне активности,чајна кухиња и санитарни чвор који је недавно реновиран.На другом спрату се налазе 4 радне собе,васпитачка соба, изолациона соба за децу(у случају болести деце) и санитарни чвор.

Вртић има ограђен дворишни простор,који је добро уређен у сарадњи са Првом месном заједницом, родитељима и спонзорима. Васпитачи су исцртали фасаду , и радилина уређењу физичке средине унутар вртића.
Уграђен је безбедносни систем за децу, који је инвестирао Фонд за капиталне инвестиције а планира се гасификација објекта. ЈП„Дирекција за изградњу“ је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетки пасош .Објекат нема трпезаријски простор. Постојећа сала за телесне активности могла би се опремити са спотрским реквизитима:лоптама,вијачама,обручевима,чуњевима и струњачама.

Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа. У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића је од 5,30-16,30 часова за децу целодневног боравка и од 13,30-18,30 часова за децу полудневног боравка.