Објекат „Ливадица“ налази се у улици Саве Ковачевића бр. 2 (тел.021-707-127).

У вртићу се налазе 2 васпитне групецелодневног боравка са 47 уписане деце. Простор вртића чине 2 васпитне собе, улазни хол који се користи за телесне активности, санитарни чвор, чајна кухиња и соба за васпитаче.

У дворишту вртића су постављени реквизити и опрема за спортске и рекреативне активности.
Уз помоћ донација Ерсте банке, урађена је адаптација фасаде објекта 2013./2014.У дворишту втрића дониран је тобоган.Фондација СББ је донирала игралиште са реквизитима. Уграђен је безбедносни систем за децу, који је инвестирао Фонд за капиталне инвестиције. ЈП„Дирекција за изградњу“ је урадила елаборат за енергетску ефикасност и енергетки пасош. Поправљена је ограда и капија вртића у сарадњи са родитељима.

Техничка опремљеност вртића није у потпуности задовољавајућа. У сарадњи са месном заједницом,родитељима и могућим донаторима радићемо на побољшању техничке опремљености.

Радно време вртића је од 5,30-16,30 часова за децу целодневног боравка.