У радној 2017/2018. години пословне стручног сарадника обавља један логопед Александра Баровић.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

Суштина људског живота јесте повезаност са другим људима. Комуникација битно одређује повезаност, а моћно средство комуникације јесте говор.

Наша жеља је да заједно развијемо и постичемо развој комуникације и говора ваше деце.


Основни показатељи у развоју говора

од 1-5 година

– Током 1. године дете чује, обраћа пажњу на звуке и говор.

– Крајем 1. године дете разуме једноставне исказе, служи се гестом /климање главом да-не, махањем руком…./јављају се прве речи.

– Током 2. године дете разуме налог по редоследу, има до 260 речи, користи именице, глаголе и предиве, реченице од 2 речи и присутан је породични говор.

– Са 3 године дете има говор разумљив за ширу околину и до 800 речи, користи заменице, множину и предлоге као и реченицу од 3-4 речи, стално поставља питања: Ко? Шта?

– Током 4. године говор је разумљив, реченица потупуна, стално поставља питања, описује своје доживљаје и радње у познатим причама, употребљава до 1500 речи. Правилно изговара А Е И О У П Б М Т Д Н К Г Ф Ј Х Л, гласове с з ц ч џ ш ж ћ ђ изговара умекшано.

– Током 5.године дете је способно да без напора изрази речима потребе и поруке, користи све врсте речи и реченица, правилно изговара све гласове, употребљава око 3000 речи. Пита за значење речи и препричава причу након што је чује.

ШТА МОЖЕТЕ САМИ УЧИНИТИ КАКО БИСТЕ ПОДСТАКЛИ ГОВОРНИ РАЗВОЈ ВАШЕГ ДЕТЕТА

ИГРАЈТЕ СЕ! ИГРАЈТЕ СЕ! ИГРАЈТЕ СЕ!

Дете најбоље учи кроз игру. Свакодневно је дружите са својим дететом опуштено и без журбе.

ПРИЧАЈТЕ! ПРИЧАЈТЕ! ПРИЧАЈТЕ!

Причање је нешто посебно и забавно!

Описује оно што ваше дете ради, као се оно вероватно осећа, именујте људе и свакодневне предмете, њихове особине, говорите о звуковима и опонашајте их, певајте песме.

Служите као добар говорни модел и говорите полако.

СЛУШАЈТЕ! СЛУШАЈТЕ! СЛУШАЈТЕ!

Дајте му прилику да именује шта жели /да једе, да пије…/,

Не опомињите га због граматичких грешака, поновите и проширите дететом исказ, одговорите на његова питања.

Док ваше дете говори гледајте га у очи.

ЧИТАЈТЕ! ЧИТАЈТЕ! ЧИТАЈТЕ!

Читајте сликовнице, подстичите дете да показује и именује слике.

ИСТРАЖУЈТЕ! ИСТРАЖУЈТЕ! ИСТРАЖУЈТЕ!

Посећујте разна места и причајте детету о њима пре, за време и после посете.

– Остварите комуникацију са дететом позитивним емоцијама, будите дететова интересовања за упознавање околине.

– Изразом лица, гестовима и говором тела саопштавате пуно тога.

– Скрећете пажњу детета за различите звуке и њихове изворе.

– Допустите детету да обнавља ствари за самога себе у току оброка, купања, облачења и говорите о томе.

– Ограничите гледање телевизора и контролишите садржај програма.

КАДА ТРЕБА ДА СЕ ОБРАТИТЕ ЛОГОПЕДУ

ЗА ДЕТЕ МЛАЂЕ ОД 3 ГОДИНЕ

– Ако дете не реагује на звуке и ваш глас,

– ако дете не опонаша гестове и гласове,

– ако дете не проговори током 18 месеци.

– ако је говор детета неразумљив током 3 године.

ЗА ДЕТЕ СТАРИЈЕ ОД 3 ГОДИНЕ

– Ако дете не комуницира са околином,

– ако дете говори неразумљиво за ширу околину, непотпуно и граматички неправилно.

– ако се јави понављање гласова или слобова или прекиди у говору,

– ако дете не користи говор у сврху комуникације већ претежно понавља речи или питања саговорника,

– ако се појави губитак или слабост гласа за известан период,

– ако дете говори изразито кроз нос,

– ако дете након 5. године не изговара правилно све гласове.

Индивидуалне разговоре можете заказати код Вашег логопеда телефоном.

С поштовањем,

Ваш логопед Александра Баровић.