Књиговођа – материјални и финансијски

Љиљана Миљанић

Шеф рачуноводства

Мирјана Лучић

Благајник, обрачунски радник и ликвидатор зарада

Слађана Гузина

Обрачун, књижење и наплата родитељских уплата

Тања Мркић
Мира Ђукић